IE下textarea默认不显示滚动条的实现代码

【字号: 日期:2024-06-08浏览:27作者:雯心
IE下textarea默认情况下会显示出竖直方向的滚动条: 复制代码代码如下: textarea /textarea IE下textarea默认不显示滚动条的实现代码如果需要隐藏滚动条,行数超过height时才显示出滚动条,需要把overflow设置为auto: 复制代码代码如下: textarea /textarea IE下textarea默认不显示滚动条的实现代码
相关文章: